Oud speelveld Drachstercompanie hersteld

In opdracht van de gemeente Smallingerland heeft HSM begin april een oud sportveld in Drachstercompagnie weer speelklaar gemaakt. Vijf jaar geleden werd besloten het veld niet meer te onderhouden vanwege een teruglopend aantal leden van de voetbalvereniging. Door recente nieuwbouw en een nieuwe school ontstond echter vraag naar een extra sportveld.

HSM maakte het veld speelklaar door de oude grasmat te maaien, 100m3 verschralingszand aan te brengen, en door te zaaien met Resilient Blue Sport mengsel. Na bewerking met de Vertidrain zal Drachtstercompagnie na de zomer weer beschikken over een mooi extra veld.