Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk. Daarom zijn we transparant over ons aandeel in de Co2-uitstoot en onze aanpak om deze te minimaliseren; we bespreken dit periodiek in het teamoverleg en publiceren jaarlijks de voortgang. Opdrachtgevers in het algemeen en gemeentes in het bijzonder worden door de overheid gemotiveerd om de milieubelasting te minimaliseren door bijvoorbeeld gerecyclede producten en materialen in te kopen. Hierover zijn landelijk afspraken gemaakt in het ‘Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ en in de ‘Green Deal Circulair Inkopen’. In 2050 moeten alle sportaccommodaties Co2-arm zijn. Dat betekent een Co2-reductie van 95% ten opzichte van 1995. In 2030 moet deze doelstelling voor 49% gerealiseerd zijn. Wij zijn ons bewust van deze afspraken en dragen daar actief aan bij. In 2010 zijn we al gestart met het nemen van maatregelen om voornoemde te bewerkstelligen. Zo hebben wij ons laten certificeren voor ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieukwaliteit) en VCA**. En met gepaste trots beschikken wij als een van de eerste sportveldonderhoudsbedrijven ook voor CO2 prestatieladder niveau 5 - en Groenkeur certificering. Deze certificaten zijn verkregen doordat we onze interne bedrijfsprocessen continue verbeteren en daarbij aantoonbaar duurzaamheid en veiligheid in de breedste zin van het woord meenemen in de beleidsbepaling en besluitvorming.

CO2 Prestatieladder
ISO Certificeringen